ESCHENBACHER SÖRÖK


Eschenbacher sörök - üveges sörökEschenbacher Sörgyár - Németország


Nyugta Johann Georg Wagnertől, Anno 1794 Egy Georg, két Johann és öt Karl Wagner - nyolc generáció jellemzi az Eschenbach magánsörfőzde történetét. Erősen szülőföldjükben gyökerezve, sörfőző munkájuk mellett mintegy két évszázadon át hűek maradtak a gazdálkodási hagyományokhoz.

A KITERJESZTÉS Az üzleti kapcsolatok bővítése Bajorországban, Baden-Württembergben, Hessenben és Pfalzban, valamint a kapcsolódó sörtermelés, az állandó építési munkák, valamint a cég bővítését és korszerűsítését célzó beruházások szinte megszakítás nélküli elkötelezettséget igényeltek. A szomszédos ingatlanokat meg kellett szerezni, hogy a vállalat kapacitását az Eschenbacher sör iránti növekvő kereslethez igazítsák. 1961-ben és 1967-ben két, összesen 13 lakásos lakóházat emeltek az Eschenbach magánsörfőzde dolgozói számára, hogy megerősítsék az alkalmazottak sörgyárhoz tartozás érzését.