CERNA HORA SÖRÖK


Cerna Hora sörök - üveges sörökCerna Hora Sörgyár - Csehország


Egy 1298. július 16-án kelt oklevél szerint Matouš montenegrói kamarás tanúja volt a templomos szertartásnak, amikor Steindorfi Eberhard lemondott a dobříni és a petrovicei birtokokhoz fűződő jogairól, és birtokának egy részét a templštejni templomos rendnek adta át. Az egyházjog előmozdításának ezen szertartása alatt olyan sört ittak, amelyet a montenegrói Matouš szállított a hintóin. Ezért a szertartást montenegrói sör erősítette meg.

Nemcsak Montenegró Matous, hanem a boskovicei Hartleb II. templomos is, akit a templomosok 1308-ban örököltek, és aki a montenegrói várat és a sörfőzdét az ő rendjéhez rendelte, bekerült a templomos sörfőzés történetébe. Ezért volt a Montenegrói Sörgyár egykor templomos sörfőzde, BRAXATORIUM TEMPLARIORUM IN MONTE NIGRO.