ALDERSBACHER SÖRÖK


Aldersbacher sörök - üveges sörökAldersbacher Sörgyár - Németország


Alsó-Bajorország szívében, a Vils völgyében található az Aldersbach sörfőzde, többek között a Bajor Állami Kiállítás 2016 "Sör Bajorországban" helyszíne. Aldersbach széles körben ismert az egykori ciszterci kolostorról is, amelynek templomát az Asam testvérek rendezték be. A kolostort 1120-ban ágostoni kanonokok alapították, 1146-ban a ciszterciek birtokába került. A szerzetesek hamarosan sört kezdtek főzni. Albert von Hals gróf választottbírósági levele 1268-ból tanúskodik az ettől kezdve a sörgyár működéséről. Ezzel az Aldersbach sörfőzde a világ egyik legrégebbi sörfőzdéje, és 2018-ban ünnepelte fennállásának 750. évfordulóját. 1812-ben Johann Adam Freiherr von Aretin megvásárolta a kolostort és a sörfőzdét, és azóta az Aldersbach sörgyár a von Aretin család tulajdona. A kolostor déli szárnyát a sörgyár használja; itt található az Aldersbach sörfőzde jól ismert Bräustüberlje is.